Het ontstaan van de vTv:


Velen waren destijds betrokken bij de Werkgroep Openbaar Vervoer Kempen (WOVK).

Deze Belgische werkgroep werd in de jaren negentig van de vorige eeuw opgericht door vakbondsmensen om de spoorwegbelangen van de Kempen te behartigen.


Met politieke steun en medewerking van de NMBS reden tijdens de spraakmakende TreinTramBusdagen en de Teutenexpress treinen naar Weert.


Niettegenstaande in 2004 een aantal medewerkers afhaakte, bleef de werkgroep zich inzetten voor een treindienst Antwerpen - Weert.


Belangstellenden vroegen om lid te worden van WOVK. Omdat dit niet onder de vlag van de werkgroep kon, werd besloten om vTv op te richten.

Petitie:


Al snel organiseerde vTv in december 2015 een petitie voor de elektrificatie Mol – Hamont. In korte tijd werden 6.545 handtekeningen genoteerd.

De petitie werd overhandigd aan de toenmalige federale minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR), Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), infrastructuurbeheerder Infrabel en aan de directie Transport van de NMBS. Voorts werd contact gelegd met politici en ministeriële kabinetten.

De handtekeningenactie heeft zowel in Nederland als in België ruime belangstelling in de pers gekregen. Zie ook "Duizenden handtekeningen voor trein Weert-België"

Op 25 januari 2016 werd de petitie aangeboden aan de Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts.


Zie ook "Petitie voor elektrificatie spoorlijn bezorgd aan minister"

Op 2 februari 2016 werd de petitie overhandigd aan  mevrouw Lucia Van Laer en de heer Frédéric Petit, afgevaardigden van de heer Luc Lallemand, in Brussel

Zie ook "overhandigen petitie Infrabel"

Op 6 april 2017 was een ontmoeting in Maastricht. De VTV  en Theo Schuurmans, burgemeester van Hamont spraken daar met de heer Hubert Mackus, gedeputeerde van de provincie Limburg over het doortrekken van de spoorlijn van Hamont naar Weert.

Elektrificatie spoorlijn Mol - Hamont

15-12-2016 Aanbieding petitie aan voormalig minister Galand

Onze actie heeft tot een geweldig resultaat geleid. Momenteel wordt druk gewerkt aan de elektrificatie Mol – Hamont. De werkzaamheden zullen aan het einde van 2020 zijn voltooid. Eind 2020 zullen er dus moderne, elektrische treinen kunnen rijden tussen Antwerpen en Hamont. Nu nog een volgende stap: De verbinding Hamont - Weert. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Goed nieuws is voorts dat de Europese Commissie bereid is om 18,52 miljoen euro bij te dragen in de elektrificatie van Mol – Hamont. De werkzaamheden moeten wel voor eind 2020 voltooid zijn.

Aanvulling op dit bericht: Door de Coronapandemie zijn de werken iets vertraagd en komen gereed begin/medio 2021.


Maar dan zijn we er nog niet! Ons streven is natuurlijk een treinverbinding voor reizigers tussen spoorweg knooppunten Antwerpen en Weert met aansluiting richting Brussel - Eindhoven – Amsterdam en Roermond Maastricht. Met een uitstekende verbinding met Airport Eindhoven en Brussels Airport.


vTv zal de verantwoordelijke Nederlandse minister, regionale politici, ProRail en de Nederlandse Spoorwegen proberen te overtuigen van het nut van een treindienst tussen het internationale knooppunt Antwerpen en het intercitystation Weert op vlak van mobiliteit, milieu en toerisme. Voor veel trajecten wordt de trein een goed alternatief voor de zich in files klem rijdende auto.     

Op 10 oktober 2017 werd het Nederlandse regeerakkoord getekend waarin ook een passage over de spoorlijn Weert-Hamont was opgenomen. Dit was een belangrijke stap voorwaarts. Hier is in de media ruim aandacht aan besteed.


Theo Schuurmans, oud-burgemeester van Hamont legde het uit op de site van Limburg Actueel: